automatizirana proizvodnja


automatizirana proizvodnja
• Automated manufacturing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.